2015. április

„A természet csodálatos”

Ezt a csodát kell megőriznünk nagyon sokáig, hogy ne csak mi, hanem utódaink is élvezhessék. Ennek érdekében nagyon fontos feladatunk, hogy gyermekeink már óvodáskorban megismerkedjenek a környezetvédelemmel. Áprilisban, a Föld napja alkalmából sokat beszélgettünk a földünkről, a rajta élő élőlényekről, a föld és a többi bolygó kapcsolatáról. A földgömbön megfigyeltük a változatos földfelszínt, a szárazföld és tengerek arányát. A beszélgetések során felhívtuk a gyerekek figyelmét arra, hogy óvnunk kell földünket. Az óvodások szorgalmasan rendezgették óvodánk udvarát, locsoltak, sepregettek, tisztább környezetet varázsolva.

A Süni csoportosok egyik csoporttársuknál megnézték a fóliasátrakat. Megfigyelhették hogyan növekednek a növények a fólia alatt, mi a különbség a fólia alatt és a szabadföldben nevelt palánták között.

Májusfaállítás

Nagyon régóta díszítünk májusfát óvodánkban. Az idei évben is előre kivágott fára kötöztük fel a színes papírszalagokat. A díszítés után az önkormányzat dolgozói ásták le a földbe a fát. Ez alkalommal még mi óvó nénik és dajka nénik is segítettünk, mert nehezen boldogultak vele. A gyerekek ezt nagy derültséggel fogadták. A felállított fát körbetáncoltuk.

iskola.cece.hu

Cecei
Általános Iskola

www.cece.hu

Cece
Nagyközség

Gerlice Cece

Gerlice Néptánc
Egyesület Cece

www.vajta.hu

Vajta
Község