2016. május

Anyák napja az óvodában

Ez az ünnep a gyermekek számára legfontosabb a világon, hiszen az anyukájukat szeretik a legjobban. Nagy lelkesedéssel és szorgalommal készültek az ünnepségre. Kicsi kezeikkel saját maguk készítették el az ajándékokat, amit nagy szeretettel adtak át az ünnepségen. Megható és szép perceknek voltunk tanúi mindegyik csoport anyák napi ünnepségén.

Szentendrei kirándulás

A tehetséggondozó program szerves részeként került sor erre a kirándulásra. A Szabadtéri Néprajzi Múzeumban szerzett élmények elmélyítették a program során elsajátított ismereteket. Délelőtt visszautaztunk egy kicsit az időben a Skanzen-vonattal. Ezután a helyi fogadóban elfogyasztottuk az ebédet, majd igyekeztünk a múzeumpedagógiai foglalkozás helyszínére, ami a Felső- Tiszavidéki tájegységen elhelyezkedő csűrben zajlott. A lányok pünkösdi dalokat, játékokat tanultak, pünkösdi királynét választottak, a fiúk közül a legügyeseb, leggyorsabb gyermek lett a pünkösdi király, akit fakarddal királlyá is „ütöttek”. A pünkösdi királyválasztás közös énekléssel és a helyben sült, pünkösdi kalács elfogyasztásával zárult. A délután hátralévő részében megnéztük, hogy régen milyen házakban, milyen körülmények között éltek az emberek. A gyerekek nagyon rácsodálkoztak a régi berendezési tárgyakra, használati eszközökre. Majd jól elfáradva, de sok élménnyel gazdagodva ültünk vissza a buszra és indultunk vissza kis falunkba.

Tehetséggondozó pályázat zárórendezvénye

Intézményünk sikeresen vett részt az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt tehetséggondozó pályázaton, mely hazánk nemzeti kulturális örökségének megőrzését, a nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok megvalósítását támogatta. E program keretében az idei nevelési évben óvodás gyermekeink Varró János, népzenész vezetésével különféle népi hangszerekkel ismerkedtek meg, Kiss Ágnes, néptáncoktató asszisztens népi gyermekjátékokkal ismertette meg őket és Alpekné Fülöp Emília, óvodapedagógus irányításával népi kismesterségeket próbálhattak ki.

A program záró rendezvényére május 20.-án került sor az óvoda udvarán. A gyermekek által készített munkákból (pl. szövések, tarisznyák, gyöngysorok, festett tojások) és a tevékenységeket ábrázoló rajzokból, fényképekből kiállítást szerveztünk, melyet vendégeink megtekinthettek. A műsor keretében a gyerekek számot adtak az eddig szerzett tudásukról. Néptáncbemutatót láttunk, mely során pünkösdi népszokásokat mutattak be, beleszőve az év során tanult dalokat, tánclépéseket. Ezt hangszerbemutató követte, melyen a ritmus, - fúvós és húros hangszerekkel kapcsolatos ismeretekeiket rögzítették. A folytatásban közös táncra invitálták a jelenlévő vendégeket egy táncház keretében, ahol mindenki elsajátított egy-két tánclépést.

Gyermeknap a közlekedés jegyében

Május 23.-án reggel a gyermekek többsége kerékpárral érkezett. A délelőtt első felében a nagycsoportos óvodások feladatlapot töltöttek ki, mely rengeteg hasznos információt tartalmazott a helyes közlekedéssel kapcsolatban. A délelőtt további részében az udvaron kialakított kreszpályán gyakorolhatták a helyes kerékpáros közlekedés szabályait. A gyerekek kisebb csoportokban közlekedtek, ügyelve saját és mások testi épségére. Egy másik helyszínen ügyességüket próbálták ki, bóják kerülgetésével. Nagyon fegyelmezetten és ügyesen végezték el a feladatokat. A gyermekek ezután a Xixo üdítőitalt gyártó cég felajánlásában küldött jeges teát fogyasztották el. A sikeres munka jutalma pedig a Vajtáért Közhasznú Alapítvány adománya volt, mely szintén a közlekedés témakörhöz kapcsolódott. A gyerekek örömmel vitték haza a névre szóló Ovi-jogsijukat, labdát és fényvisszaverő matricát.

iskola.cece.hu

Cecei
Általános Iskola

www.cece.hu

Cece
Nagyközség

Gerlice Cece

Gerlice Néptánc
Egyesület Cece

www.vajta.hu

Vajta
Község