Intézményünk története

A XIX. század második felében már működött óvoda községünkben. Magánóvoda volt, Kohn Szidónia vezetésével. A magánóvodát 1904-ben szervezték át községi óvodává. A községi óvoda megnyitása azért vált lehetővé, mert a községháza új épületbe költözött, és a régit átadták óvodának.

1904. január 7-én hívták meg Vernec Rózát óvónőnek. Az óvoda épületében kapott szolgálati lakást az óvónő és a dajka. Két nagy termet rendeztek be a gyermekek számára. Az egyikben közös foglalkozások voltak, a másikban ún. kézügyesítő foglalkozásokat tartottak. Mozogni és körjátékot játszani csak az udvaron lehetett. A nyitvatartási idő reggel 8-12 és délután 13-16 óráig tartott. Pécsy Zsigmondné 1938-ig dolgozott a cecei óvodában. Ezután Szűcs Istvánné vette át munkakörét.

1939-ben az épület összedőlt. Ettől kezdve 1943-ig a református iskolában, majd a Milos kastélyban működött az óvoda. 1939-ben megindult a gyermekek étkeztetése, délben „egytál” ételt kaptak térítési díj nélkül.

1943 decemberében elkészült az új óvoda. Itt már kulturált körülmények között folyt a nevelés, bár eszközök beszerzésére pénz nem volt, így a környezetükben található anyagokat használták fel.

1944 végén a háború miatt az óvoda épülete nagymértékben megrongálódott, felszerelése megsemmisült.

1946-ban társadalmi munkával használhatóvá tették az épületet, a legszükségesebb eszközöket, berendezési tárgyakat megvásárolták. A növekvő létszám szükségessé tette a foglalkozási csoportok számának növelését. 1947-ben kapott kinevezést óvodánkhoz Endstrasser Antalné óvónő. A két csoport (70-80 gyermek) egy dajkával működött. Ismét megindult az óvoda konyháján a napközis étkeztetés, ahol ingyenes ebédet kaptak a gyermekek.

1955-ben már olyan nagy volt az érdeklődés az óvoda iránt, hogy 60 óvodáskorú gyermeket férőhely hiányában nem tudtak felvenni. Ekkor merült fel az óvoda bővítésének gondolata. Még ebben az évben megvásárolták az Eördögh kastély romjait, hogy ebből teremtsenek új otthont a gyermekeknek.

1956-ban a forradalom miatt nem tudták befejezni az építkezést.

1957-ben a Megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztályának segítségével és harmincezer forint értékű társadalmi munkával befejezték az óvoda külső épületének munkáit. Szeptemberben már három csoport kezdte meg a foglalkozást.

1964-ben még mindig 20 óvodáskorú gyermek felvételi kérelmét kellett visszautasítani férőhely hiánya miatt. Szükségessé vált az 1943-ban épült óvoda bővítése és korszerűsítése.

1965 szeptemberében az új csoport indulásával megoldódott a gyermekek óvodai elhelyezésének gondja, mely eddig akadályozta az anyák munkavállalását. Az óvoda tárgyi feltételei megfeleltek a követelményeknek. A gyermekek kellemes környezetben tevékenykedhettek, s az oktató-nevelő munka korszerű elvek alapján folyt.

A község iparosodása, fejlődése újabb óvodai férőhelyek igényét vetette fel, sürgetővé vált ismét az óvodabővítés. A központi óvoda udvarán 1974-ben kezdődött két csoport alapjainak lerakása.

1976 tavaszán adták át az új épületet. A két csoportszoba ünnepélyes megnyitása magával hozta az óvónői és technikai állomány növekedését is.

1979 novemberétől a sáregresi óvoda egy csoporttal, a vajtai 1982-ben két csoporttal csatlakozott a cecei óvodához, mint tagóvoda.

1982 februárjában áttértek az ötnapos munkahétre, így az óvoda reggel 7 órától délután fél 5-ig volt nyitva.

1984 tavaszán megkezdődött egy új csoportszoba építése. Az óvónők száma így már 13-ra emelkedett.

1989-ben a vajtai, majd 1991-ben a sáregresi tagóvoda integrációja megszűnt.

1995-ben átszervezték a csoportokat, így két egésznapos és három részidős csoport indításával kezdték a tanévet.

1997-ben újra átszervezések történtek, már négy egésznapos csoport működött. 1999-ben mind az öt csoport egésznapossá vált.

2007-ben Cece-Sáregres-Vajta Óvoda Fenntartó Társulás jött létre. Az intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat és hatáskörök gyakorlását: Cece Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete látja el. Ezzel egyidejűleg a gyermeklétszám csökkenése miatt óvodánk négy csoportossá vált.

2008-ban újabb Óvodai Intézményfenntartó Társulás jött létre, Alap, Alsószentiván, Cece, Sáregres, Vajta integrációjával, Alap székhellyel.

A 2009/2010-es tanévben a TÁMOP 3.1.4 pályázat megnyerésével óvodánkban bevezetésre került a kompetencia alapú óvodai programcsomag.

Jelenleg is ebben a formában működik a társulás, intézményünk 4 csoporttal, 7 óvodapedagógussal végzi a nevelő munkát. A nevelő testület szakmailag jól képzett. Folyamatos továbbképzéseken veszünk részt, mely segít a megújulásban, emellett a gyermekek fejlesztésében 2 szakvizsgázott fejlesztőpedagógus vesz részt.

iskola.cece.hu

Cecei
Általános Iskola

www.cece.hu

Cece
Nagyközség

Gerlice Cece

Gerlice Néptánc
Egyesület Cece

www.vajta.hu

Vajta
Község